top of page

Asiakkaan tietosuojaseloste

Viimeksi päivitetty: 30.12.2023

1.

Kun käytät e-mielenterveyskeskus Oy:n (jäljempänä "Palveluntarjoaja") verkkopalvelua, tietojasi käsittelee:

 

e-mielenterveyskeskus Oy (y-tunnus: 3376945–7)

 +358 9 42456311

info@e-mielenterveyskeskus.fi

c/o Spaces, Mannerheiminaukio 1

00100 Helsinki

2.

e-mielenterveyskeskuksen tietovastaava on:

 

Sanni Saarijärvi

+358 443631164
tietosuoja@e-mielenterveyskeskus.fi

c/o Spaces, Mannerheiminaukio 1

00100 Helsinki

 

Tietosuojavastaava vastaa tietosuojaan liittyviin kysymyksiin ja on yhteyshenkilösi oikeuksiesi käyttämiseksi.

3.

Asiakasrekisteriin tallennettuja tietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

 • Tilauksien käsittelemiseen

 • Asiakkuuden hoitamiseen, seurantaan ja kehittämiseen (mukaan lukien asiakasviestintä)

 • Markkinointiin ja sen kohdentamiseen

 • Suostumuksellasi markkina- ja mielipidetutkimusten toteuttamiseen

Palveluntarjoaja voi lähettää tietojasi luottoluokituslaitoksille petollisten ostosten estämiseksi ja käyttää myös niiltä saatuja tietoja tilauksen käsittelyn yhteydessä.

 

Palveluntarjoaja käsittelee tietoja itse. Lisäksi Palveluntarjoaja voi hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä Palveluntarjoajan puolesta toimivia alihankkijoita.

 

Palveluntarjoaja käsittelee tietojasi ostamiasi palveluita koskevien sopimusten valmistelemiseksi sekä niiden toteuttamaksi. Tämän lisäksi Palveluntarjoaja käsittelee tietojasi asiakassuhteen synnyttämän oikeutetun edun perusteella. Palveluntarjoaja voi käsitellä tietojasi myös muihin tarkoituksiin lakisääteiseen velvoitteeseen tai antamasi suostumuksen perusteella.

4.

Palveluntarjoaja kerää sinusta seuraavia asiakassuhteen hoitamiseksi ja markkinointia varten tarvittavia tietoja:

 • Nimi

 • Henkilötunnus

 • Yhteystiedot: osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

 • Palveluiden käyttämistä ja ostoa koskevat tiedot sekä tiedot palveluidentarjoajista

 • Maksutapahtumaa koskevat tiedot

 • Vakuutustiedot

 • Asiakasviestinnän yhteydessä annetut yhteystiedot

 • Asiakastyytyväisyys- ja muut palautteet sekä niitä varten annetut lisätiedot ja vastaavat tiedot

 

Verkkopalvelu ei kerää tietoa, joka yhdistää asiakkaan muihin Palveluntarjoajan palveluihin, kuten potilastietoihin. Verkkopalvelusta ei ole pääsyä potilastietojärjestelmään tai siellä säilytettäviin tietoihin. Kaikki asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti.

5.

Säännönmukaisena tietolähteenä ovat asiakkaan luovuttamat tiedot sekä asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään ja asiointiin liittyvät tapahtumat.

 

Henkilötietoja voidaan lisäksi kerätä ja päivittää sovellettavan lainsäädännön rajoissa julkisista lähteistä, jotka liittyvät Palveluntarjoajan ja rekisteröidyn henkilön välisen asiakassuhteen toteuttamiseen ja joiden avulla rekisterinpitäjä toteuttaa asiakassuhteiden ylläpitämiseen liittyviä velvollisuuksiaan.

Keräämme ja käsittelemme tietoja, kun asiakas:

 • Tilaa tuotteen tai palvelun tai varaa ajan asiantuntijan vastaanotolle

 • Täyttää asiakas- tai tyytyväisyyskyselyn tai antaa palautetta

 • Käyttää tai tarkastelee verkkosivustoa evästeiden avulla

 

Palveluntarjoaja voi myös saada tietojasi epäsuorasti seuraavilta, tekniseen toteutukseen käytetyiltä, kolmansilta osapuolilta:

 • Wix.com Inc.

 • Movendos

6.

Henkilötietojasi käsittelevät ainoastaan ne työntekijät ja alihankkijat, joilla on tarve käsitellä henkilötietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Palveluntarjoaja luovuttaa henkilötietojasi kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Palveluntarjoaja ei luovuta tietojasi säännönmukaisesti kolmansille osapuolillesi. Suostumuksellasi Palveluntarjoaja luovuttaa tiedot hoidostasi korvaavalle vakuutusyhtiölle.

 

Palveluntarjoaja on ulkoistanut henkilötietojen käsittelyä seuraaville kolmansille osapuolille, jotka käsittelevät henkilötietojasi Palveluntarjoajan puolesta:

 • Verkkonpalvelun ylläpito, kehittäminen ja analytiikka

  • Wix.com Inc.

 • Automatisoidut sähköpostiviestit, sähköiset mainoskampanjat ja asiakastyytyväisyyskyselyt

  • Wix.com Inc.

  • Intuit Mailchimp Inc.​

  • Zapier Inc.

 • Tietojärjestelmien käyttäjätuki

  • VITEC Software Group AB

 

Alihankkijat voivat säilyttää asiakastietojasi EU- ja ETA-alueen ulkopuolella ja siirtää niitä sellaiseen EU- ja ETA-alueen ulkopuolella olevan maan, alueen tai yhden tai useamman eritellyn maan sisäisen sektorin sisällä, jonka Euroopan Komission on todennut takaavan riittävän suojan (siirto riittävyyttä koskevan päätöksen perusteella). Siirto sellaiseen EU- ja ETA-alueen ulkopuolella sijaitsevaan maahan, joka ei takaa Euroopan Komission määritelmän mukaista laillista suojaa toteutetaan kullakin hetkellä voimassa olevien standardisoitujen sopimusehtojen mukaan, jotka Euroopan komissio on hyväksynyt.

7.

Asiakasrekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty tai lakisäänteisten velvollisuuksien noudattamiseksi. Huomioimme säilytysajoissa esimerkiksi lainsäädännön mahdollistamat kanneajat.

 

Henkilötietojen säilyttämisen tarvetta arvioidaan kahden (2) vuoden välein; ja joka tapauksessa rekisteröityä henkilöä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä viisi (5) vuotta sen jälkeen, kun kyseisen rekisteröidyn asiakassuhde rekisterinpitäjään on päättynyt, ja asiakassuhteeseen liittyvät velvollisuudet ja toimenpiteet on suoritettu loppuun.

Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sisäisten käytännesääntöjensä mukaisesti. Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

8.

Tietoihin pääsy on vain siihen oikeutetun työntekijän tai alihankkijan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Ainoastaan niillä työntekijöillämme ja alihankkijoilla, joilla on tarve käsitellä henkilötietoja työtehtäviensä hoitamiseksi, on pääsy käsittelemiimme henkilötietoihin. 

 

Palveluntarjoajan verkkopalvelu on toteutettu Wix.com-alustalla. Asiakastietoja voidaan säilyttää Wix.com:in muistissa, tietokannoissa tai yleisissä Wix.com sovelluksissa. Kaikki edellä mainitut tallentavat asiakastiedot palomuurein ja salasanoin suojatuille servereille.

 

Manuaalinen aineisto pidetään lukituissa ja valvotuissa tiloissa.

9.

Asiakkaan oikeudet

 

a. Pääsy

 

Asiakkaalla on oikeus pyytää Palveluntarjoajalta kopioita käyttäjän henkilötiedoista. Palveluntarjoaja voi veloittaa pienen maksun tästä palvelusta.

 

b. Oikaisu

 

Palveluntarjoaja on velvollinen korjaamaan virheet henkilörekisterissä joko oma-aloitteisesti tai käyttäjän pyynnöstä. Käyttäjällä on oikeus pyytää Palveluntarjoajaa korjaamaan virheelliset tiedot sekä täydentämään puutteelliset tiedot.

 

c. Poistaminen

 

Käyttäjällä on oikeus pyytää Palveluntarjoajaa poistamaan käyttäjän henkilötiedot tietyin ehdoin.

 

d. Käsittelyn rajoittaminen

 

Käyttäjällä on oikeus pyytää Palveluntarjoajaa rajoittamaan käyttäjän henkilötietojen käsittelyä tietyin ehdoin, esimerkiksi siinä tilanteessa, kun käyttäjä odottaa Palveluntarjoajan vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

 

e. Siirto järjestelmästä toiseen

 

Käyttäjällä on oikeus pyytää Palveluntarjoajaa siirtämään Palveluntarjoaman keräämät asiakastiedot itselleen tai toiselle organisaatiolle tietyin ehdoin.

 

f. Käsittelyn vastustaminen

 

Käyttäjällä on oikeus vastustaa sitä, että Palveluntarjoaja käsittelee käyttäjän henkilötietoja tietyin ehdoin.

 

g. Suostumuksen peruuttaminen

 

Käyttäjällä on oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen.

 

h. Oikeuksien käyttäminen

Käyttäjä voi käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä tietosuojavastaavaan. Tietosuojavastaavalla on yksi (1) kuukausi aikaa vastata tietosuojapyyntöön.

10.

Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka sijoitetaan tietokoneellesi tavallisten Internet-lokitietojen ja vierailijoiden käyttäytymistä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun vierailet verkkosivustollamme, voimme kerätä sinulta tietoja automaattisesti evästeiden tai vastaavan tekniikan avulla.

 

Palveluntarjoaja kerää netti- ja mobiilisivuilta evästeiden tai vastaavien tekniikoiden avulla selainkäyttäytymistietoa, jota voidaan hyödyntää ja käyttää Palveluntarjoajan liiketoiminnan ja asiakaspalvelun kehittämiseen, markkinointiin, analysointiin, tilastointiin ja muihin vastaaviin tarkoituksiin. Evästeen tai vastaavan tekniikan avulla voidaan kerätä mm. IP-osoite, käynnin kellonaika, vieraillut sivut, käytetty selaintyyppi (esim. Internet Explorer, Firefox), verkko-osoite, josta selain on tullut verkkosivulle sekä palvelin, jolta selain on tullut verkkosivulle.

Palveluntarjoajan sivun alaosan Evästeosiossa voi hyväksyä valinnan mukaan muita, kuin välttämättömiä evästeitä

 

Lisäksi voit asettaa selaimesi hyväksymään evästeet, ja allaboutcookies.org verkkosivusto kertoo, kuinka voit poistaa evästeet selaimestasi. Jotkin verkkosivustomme ominaisuudet eivät välttämättä toimi tämän seurauksena.

11.

Palveluntarjoajan verkkopalvelu voi sisältää linkkejä muille verkkosivustoille. Tietosuojakäytäntö koskee vain Palveluntarjoajan verkkopalvelua, joten sinun tulee erikseen lukea ja hyväksyä ulkopuolisten verkkosivujen tietosuojakäytännöt.

Palveluntarjoajan kanssa yhteistyötä tekevät kolmannet osapuolet vastaavat itse tietoturvastaan. Voit tutustua kunkin kolmannen puolen tietosuojakäytäntöihin kyseisen alihankkijan verkkosivulla.

12.

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.

 

Tietosuojavaltuutetun toimisto

tietosuoja@om.fi

+358 29 56 66700

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs 00520 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki

bottom of page