top of page

Kuka vastaa tietosuojastani?

Viimeksi päivitetty: 16.2.2024

Keräämme ja käsittelemme asiakas- ja potilastietoja verkkoalustamme kautta toteutuneiden ajanvarausten ja vastaanottojen yhteydessä. Asiakastietoja ovat muun muassa nimi, yhteystiedot, henkilötunnus sekä asiakkuuteen ja ajanvarauksiin liittyvät tiedot. Potilastietoja ovat potilasasiakirjat sekä muut terveyteen liittyviä tietoja sisältävät liitetiedostot kuten lähetteet ja lääkemääräykset. Potilastiedot kuuluvat erityisiin henkilötietoryhmiin EU:n tietosuoja-asetuksen §9 mukaisessa merkityksessä.

e-mielenterveyskeskus on asiakasrekisterinpitäjä kaikkien potilaan asiakkuuteen liittyvien ja ajanvaraukseen yhteydessä kerättyjen tietojen osalta. Asiakastietojen käsittelyn ehdot on määritelty e-mielenterveyskeskuksen Asiakkaan tietosuojaselosteessa.

 

Potilasrekisterinpitäjä määräytyy asiantuntijan ja e-mielenterveyskeskuksen välisen sopimussuhteen mukaan. e-mielenterveyskeskus on potilasrekisterinpitäjä työsuhteessa olevien asiantuntijoiden käsittelemien potilastietojen osalta. Muussa tapauksessa asiantuntija on potilasrekisterinpitäjä ja e-mielenterveyskeskus henkilötietojen käsittelijä EU:n tietosuoja-asetuksen merkityksessä.

 

Asiantuntija ilmoittaa vastaanoton alussa suullisesti potilaalle mikäli hän on rekisterinpitäjä ja e-mielenterveyskeskus henkilötietojen käsittelijä.

Kuka vastaa potilastiedoistani.png

Työntekijät

e-mielenterveyskeskus on potilasrekisterinpitäjä työsuhteessa olevien asiantuntijoiden käsittelemien henkilötietojen osalta. Potilas voi esittää tietosuojaan liittyvät kysymykset ja tietosuojapyynnöt e-mielenterveyskeskuksen tietosuojavastaavalle 

 

e-mielenterveyskeskus on laillisesti vastuussa tietoturvan toteutumisesta ja määrittää tietojen käsittelyn ehdot. Potilastietojen käsittelyn ehdot on määritelty e-mielenterveyskeskuksen Potilaan tietosuojaselosteessa.

Itsenäiset ammatinharjoittajat

Asiantuntija on rekisterinpitäjä ja e-mielenterveyskeskus henkilötietojen käsittelijä EU:n tietosuoja-asetuksen määritelmän merkityksessä. Potilas voi esittää tietosuojaan liittyvät kysymykset ja tietosuojapyynnöt joko asiantuntijan tai e-mielenterveyskeskuksen tietosuojavastaavalle.

 

Voit pyytää asiantuntijan tietosuojavastaavan yhteystiedot joko suoraan asiantuntijalta tai lähettämällä e-mielenterveyskeskuksen tietosuojavastaavalle sähköpostiviestin otsikolla ”Tietosuojavastaavan yhteystiedot [asiantuntijan nimi]” osoitteeseen tietosuoja@e-mielenterveyskeskus.fi. e-mielenterveyskeskuksen tietosuojavastaava vastaa asiantuntijoiden tietosuojadokumentaatiota koskeviin pyyntöihin kahden arkipäivän sisällä.

 

Asiantuntija on laillisesti vastuussa tietoturvan toteutumisesta ja määrää tietojen käsittelyn ehdot. Potilastietojen käsittelyn ehdot on määritelty asiantuntijan omassa Potilaan tietosuojaselosteessa, joka sisältää vähintään e-mielenterveyskeskuksen Potilastietosuojaselosteen kohdat 3–12 (poislukien alihankkijoiden lista ja sijainti) sellaisenaan sekä tarjoaa sisällöltään vähintään saman suojan kuin e-mielenterveyskeskuksen Potilastietosuojaselote.

 

Voit pyytää kopion asiantuntijan Potilaan tietosuojaselosteesta joko suoraan asiantuntijalta tai lähettämällä e-mielenterveyskeskuksen tietosuojavastaavalle sähköpostiviestin otsikolla ”Potilaan tietosuojaselote [asiantuntijan nimi]” osoitteeseen tietosuoja@e-mielenterveyskeskus.fi. e-mielenterveyskeskuksen tietosuojavastaava vastaa asiantuntijoiden tietosuojadokumentaatiota koskeviin pyyntöihin kahden arkipäivän sisällä.

Tietosuojavastaava

e-mielenterveyskeskuksen tietovastaava on:

 

Sanni Saarijärvi

+358 443631164
tietosuoja@e-mielenterveyskeskus.fi

c/o Spaces, Mannerheiminaukio 1

00100 Helsinki

 

Tietosuojavastaava vastaa kaikkiin e-mielenterveyskeskuksen verkkoalustalla tuotettujen palveluiden tietosuojaan liittyviin kysymyksiin e-mielenterveyskeskuksen roolista riippumatta ja on yhteyshenkilösi oikeuksiesi käyttämiseksi.

bottom of page