top of page

Käyttöehdot

Näitä käyttöehtoja sovelletaan e-mielenterveyskeskus Oy:n (jäljempänä "Palveluntarjoaja") verkkosivuilla (jäljempänä "Verkkopalvelu") varatuille palveluille mielenterveyden asiantuntijan kanssa (jäljempänä "Palvelu"). Etä- tai lähivastaanotot, joita ei ole ostettu ja maksettu Verkkopalvelun kautta jäävät näiden ehtojen ulkopuolelle.

Verkkopalvelun käyttäminen edellyttää, että asiakas sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja ja ajanvarauksen yhteydessä pyydettyjen tietojen antamista. Asiakkaalla on mahdollisuus tutustua käyttöehtoihin ennen ajanvarauksen tekemistä. Käyttöehdot tulevat osaksi Palveluntarjoajan ja asiakkaan välistä sopimusta verkkopalvelussa tehdyn ajanvarauksen vahvistamisen yhteydessä.

1.

Käyttäjän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää ns. evästeitä (eng. "cookies"). Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin, mitä selainta käytät, mikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneesi IP-osoite eli mistä Internet -osoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan.

Evästetietojen avulla Palveluntarjoaja seuraa kävijätietoja sekä analysoi ja kehittää kävijöitä paremmin palvelevaksi. Evästeiden avulla kerättyä tietoa voidaan käyttää kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.

 

Verkkosivujen alaosan evästebannerissa käyttäjä voi hyväksyä Välttämättömien evästeiden lisäksi Markkinointievästeet, Toiminnalliset evästeet ja Analytiikkaevästeet. Käyttäjä voi koska tahansa muuttaa näitä asetuksia.

 

Käyttäjällä on myös mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Käyttäjä voi aina valita selaimestaan, mitä evästeitä sallii, estää tai poistaa. Tämä toiminto riippuu käytetystä selaimesta. Jos käytät useita selaimia, evästeet tulee poistaa kaikista selaimista. Lisää teknisiä neuvoja saat kunkin selaimen tukisivulta. Käyttäjä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa verkkopalvelun toiminnallisuuteen.

 

Verkkopalvelu ei kerää tietoa, joka yhdistää asiakkaan muihin Palveluntarjoajan palveluihin, kuten potilastietoihin. Verkkopalvelulla ei ole pääsyä potilastietojärjestelmään tai siellä säilytettäviin tietoihin. Kaikki asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti.

2.

Asiakkaan tulee ajanvarauksen yhteyessä antaa Palveluntarjoajalle Verkkopalvelussa tai muulla tavoin Palveluntarjoajan pyytämät tiedot. Asiakas vakuuttaa ilmoittaneensa tiedot oikein ja ajantasaisina. Asiakas vastaa virheistä tai viivästyksistä, jotka johtuvat siitä, että asiakkaan antamat tiedot ovat virheellisiä, puutteellisia tai vanhentuneita.

3.

Palveluista ei veloiteta toimituskuluja.

4.

Palvelu toteutuu ajanvarauksen mukaisena ajankohtana.

5.

Palvelu toteutuu ajanvarauksen mukaisena ajankohtana.

6.

Palveluntarjoajalla on oikeus veloittaa Palvelu asiakkaalta, ellei ajanvarausta ole peruutettu viimeistään 24 tuntia ennen varattua ajankohtaa.

Jos asiakas saapuu myöhässä, Palveluntarjoaja ei ole velvollinen ylittämään sovittua aikataulua eikä aloittamaan sovittua toimenpidettä, jos sitä ei voida suorittaa jäljellä olevassa ajassa.

Ajanvarauksen Palvelulle voi peruuttaa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@e-mielenterveyskeskus.fi otsikolla ”Ajanvarauksen peruutus”. Palveluntarjoaja ei vastaa ongelmista sähköpostin saapumisen suhteen.

7.

Ellei erikseen kirjallisesti toisin sovita, asiakas maksaa Palvelun ajanvarauksen yhteydessä.

Mikäli Palvelusta joudutaan lähettämään asiakkaalle erikseen lasku, kirjallisesti tai sähköisesti, on Palveluntuottaja oikeutettu perimään voimassa olevan hinnaston mukaisen laskutuslisän. Maksuehto näille laskuille on 14 päivää netto.

8.

Maksut käsittelee Stripe Inc.

9.

Mikäli kyseessä on työterveyshuoltoon kuuluva Palvelu tai asiakas ei muulla perusteella maksa itse palvelua, tulee asiakkaan olla yhteydessä asiakaspalveluun sähköpostitse osoitteessa info@e-mielenterveyskeskus.fi. Tällaisissa tapauksissa maksu toteuttaa ennen ajanvarauksen tekemistä.

Mikäli asiakkaan ilmoittama taho ei maksa Palvelua, vastaa asiakas maksusta itse.

10.

Palveluntarjoaja päivittää ja kehittää Verkkopalveluaan jatkuvasti. Palveluntarjoaja pyrkii aina tuottamaan virheetöntä ja nopeaa palvelua asiakkaille myös verkossa. Emme kuitenkaan voi taata verkkopalvelun täydellistä virheettömyyttä tai saatavuutta. Palveluntarjoaja ei vastaa välillisistä tai välittömistä vahingoista, joita käyttäjälle mahdollisesti aiheutuu Verkkopalvelun käyttämisestä.

Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa Verkkopalvelun mahdollisista toimintakatkoksista esimerkiksi huoltotöiden, teknisten vikojen, Verkkopalvelun päivitysten tai uusien kehitysversioiden julkaisun tai muiden vastaavien syiden vuoksi. Palveluntarjoaja ei vastaa Verkkopalvelun käyttäjien omien tietoliikenneyhteyksien toiminnasta eivätkä Palveluntarjoajan asiantuntijat anna tietoliikenneyhteyksien toimintaa tai asennusta koskevaa neuvontaa.

 

Teknisiin vaikeuksiin liittyvissä kysymyksissä käyttäjä voi olla yhteydessä asiakaspalveluun puhelimitse numerossa +358 9 23169655 (arkisin klo 9.00-17.00) tai tekniseen tukeen numerossa +358 9 23167434 (muina ajankohtina).

11.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa viivästyksistä tai muista velvoitteiden rikkomisista, jotka aiheutuvat palveluntarjoajasta riippumattomista syistä. Palveluntarjoajasta riippumattomiksi syiksi katsotaan lakko tai muu työtaistelutoimenpide, tulipalo, asiantuntijan sairastuminen ajanvarauksen ajankohtana, keskeytys sähkönjakelussa, tietoliikenneyhteyksissä taikka tietojärjestelmien toiminnassa, julkisoikeudellinen toimenpide tai muu sellainen syy, jota Palveluntarjoaja ei voi kohtuudella poistaa.

bottom of page