top of page

Oirekyselyt

Tee suuntaa-antava oirekysely.

Oirekyselyt

Oirekyselyt auttavat tunnistamaan mahdollisia mielenterveyden ongelma sekä kartoittamaan hoidon tarvetta oma-aloitteisesti tai asiantuntijan ohjauksella.

Mikäli et löydä tilanteeseesi sopivaa oirekyselyä, voit kuvailla oireitasi Terapianavigaattorissa, joka ohjaa sinut täyttämään asianmukaisen oirekyselyn.

Doctor's Desk

Tällä kyselyllä voit arvioida ahdistuneisuusoireitasi. Kysely perustuu DSM-5 järjestelmän yleistyneen ahdistuneisuushäiriön diagnostisiin kriteereihin. Kyselyn voit täyttää riippumatta siitä, onko sinulla ahdistuneisuushäiriön diagnoosia.

Arvioi jokaisen väittämän kohdalla, kuinka usein seuraavat ongelmat ovat vaivanneet sinua kyselyn täyttöä edeltäneen kahden viikon aikana.

1. Hermostuneisuuden-, ahdistuneisuuden- tai kireydentunne
2. En ole voinut lopettaa tai hallita huolestumistani
3. Liiallinen huolestuneisuus erilaisista asioista
4. Vaikeus rentoutua
5. Niin levoton olo, että on vaikea pysyä aloillaan
6. Taipumus harmistua tai ärsyyntyä helposti
7. Pelko siitä, että jotakin kauheaa saattaisi tapahtua

Tuloksesi: 0 pistettä

Vähäinen ahdistuneisuus (0-4 pistettä)

Tämä pistemäärä viittaa tilanteeseen, jossa ahdistuneisuus on vähäistä.

Ajoittainen ahdistuksentunne on luonnollinen ja normaali osa elämää. Se on elimistön tapa varoittaa epämiellyttävistä ja mahdollisesti vaarallisistakin tilanteista. Tällöin ahdistus liittyy tiettyihin epämiellyttäviin tilanteisiin tai elämäntapahtumiin.

Jos ahdistuneisuus kuitenkin tuntuu häiritsevältä, voi ahdistuksen tai nuorten ahdistuksen omahoito-ohjelman kautta saada tietoa ahdistuksesta ja oppia keinoja sen hallintaan. Hoitoon hakeutumisesta voi lukea lisää mielenterveyspalvelut-osiosta.

Joskus huono vointi johtuu muusta syystä kuin ahdistuksesta. Taustalla voi olla esimerkiksi masennusta tai uupumusta. Voinnin kartoittamista voi halutessaan jatkaa muiden Mielenterveystalon oirekyselyiden avulla.

Lievä ahdistuneisuus (5-9 pistettä)

Tämä pistemäärä viittaa tilanteeseen, jossa on lieviä ahdistuneisuusoireita.

Ahdistuneisuusoireita ovat esimerkiksi korostunut huoli ja pelko tulevaisuudesta sekä juuttuminen murehtimiseen. Myös levottomuus, hermostuneisuus ja keholliset oireet, kuten sydämentykytys ja vapina, ovat tyypillisiä ahdistuneisuuden oireita.

Oireiden ollessa lieviä löytyy arjesta yleensä myös hetkiä, jolloin ahdistusta ei ilmene. Ajoittainen ahdistuksentunne on luonnollinen ja normaali osa elämää. Se on elimistön tapa varoittaa epämiellyttävistä ja mahdollisesti vaarallisistakin tilanteista. Tällöin ahdistus liittyy tiettyihin epämiellyttäviin tilanteisiin tai elämäntapahtumiin.

Jos ahdistuneisuus kuitenkin tuntuu häiritsevältä, voi ahdistuksen tai nuorten ahdistuksen omahoito-ohjelman kautta saada tietoa ahdistuksesta ja oppia keinoja sen hallintaan. Hoitoon hakeutumisesta voi lukea lisää mielenterveyspalvelut-osiosta.

Joskus huono vointi johtuu muusta syystä kuin ahdistuksesta. Taustalla voi olla esimerkiksi masennusta tai uupumusta. Voinnin kartoittamista voi halutessaan jatkaa muiden Mielenterveystalon oirekyselyiden avulla.

Kohtalainen ahdistuneisuus (10-14 pistettä)

Tämä pistemäärä viittaa tilanteeseen, jossa on kohtalaisia ahdistuneisuusoireita.

 

Ahdistuneisuusoireita ovat esimerkiksi korostunut huoli ja pelko tulevaisuudesta sekä juuttuminen murehtimiseen. Myös levottomuus, hermostuneisuus ja keholliset oireet, kuten sydämentykytys ja vapina, ovat tyypillisiä ahdistuneisuuden oireita. Oireiden ollessa kohtalaisia on ahdistus usein itsepintaista ja jatkuvaa. Arjesta löytyy kuitenkin vielä hetkiä, jolloin ahdistus ei hallitse elämää.

Tässä tilanteessa voi olla hyötyä ahdistuksen hallintakeinojen opettelusta. Ahdistuksen tai nuorten ahdistuksen omahoito-ohjelman kautta voi saada lisää tietoa ahdistuksesta ja oppia keinoja sen hallintaan.

Jos oireet ovat pistemäärän kuvaamalla tasolla eikä hoitokontaktia vielä ole, kannattaa olla yhteydessä terveydenhuollon ammattilaiseen. Hoitoon hakeutumisesta voi lukea lisää mielenterveyspalvelut-osiosta.

Yhtenä hoitovaihtoehtona on nettiterapia. Nettiterapiassa ahdistuneisuutta käsitellään erilaisten harjoitusten avulla yhteistyössä nettiterapeutin kanssa. Nettiterapiaan pääsee lääkärin lähetteellä.

Vaikea ahdistuneisuus (15-21 pistettä)

Tämä pistemäärä viittaa tilanteeseen, jossa on vaikeita ahdistuneisuusoireita.

Ahdistuneisuusoireita ovat esimerkiksi korostunut huoli ja pelko tulevaisuudesta sekä juuttuminen murehtimiseen. Myös levottomuus, hermostuneisuus ja keholliset oireet, kuten sydämentykytys ja vapina, ovat tyypillisiä ahdistuneisuuden oireita.

Oireiden ollessa vaikeita ahdistus on usein itsepintaista ja jatkuvaa. Ahdistus saattaa olla epämääräistä, eikä sen taustalla olevia huolia pysty välttämättä tarkasti nimeämään. Joskus voi tuntua siltä, että olisi helpompi nimetä ne asiat, joista ei huolehdi.

Jos oireet ovat pistemäärän kuvaamalla tasolla eikä hoitokontaktia vielä ole, kannattaa olla yhteydessä terveydenhuollon ammattilaiseen. Hoitoon hakeutumisesta voi lukea lisää mielenterveyspalvelut-osiosta.

Tällä kyselyllä voit arvioida alkoholinkäyttöäsi. Kyselyn avulla saat tietoa siitä, onko alkoholinkäyttösi kohtuullista vai liittyykö siihen kohonneita riskejä. Kyselyn tulosten riskirajat on sovitettu alla valitsemallesi kohderyhmälle.

2. Kuinka monta annosta alkoholia tavallisesti otat niinä päivinä, jolloin juot alkoholia?
3. Kuinka usein juot yhdellä juomakerralla kuusi tai useampia alkoholiannoksia?
4. Kuinka usein viimeksi kuluneen vuoden aikana sinulle on käynyt niin, että et ole pystynyt lopettamaan alkoholin juomista, kun kerran olit sen aloittanut?
5. Kuinka usein viimeksi kuluneen vuoden aikana sinulta on juomisesi vuoksi jäänyt hoitamatta jokin asia, joka sinun tavallisesti olisi kuulunut hoitaa?
6. Kuinka usein viimeksi kuluneen vuoden aikana olet tarvinnut runsaan juomisen jälkeisenä aamuna annoksen alkoholia saadaksesi itsesi liikkeelle?
7. Kuinka usein viimeksi kuluneen vuoden aikana olet tuntenut syyllisyyttä tai katumusta juomisen jälkeen?
8. Kuinka usein viimeksi kuluneen vuoden aikana sinulle on käynyt niin, että et ole seuraavana päivänä pystynyt muistamaan edellisen illan tapahtumia, koska olit juonut alkoholia?
9. Oletko itse tai onko joku muu vahingoittunut alkoholinkäyttösi vuoksi?
10. Onko joku läheisesi tai ystäväsi, lääkäri tai joku muu terveydenhuollon työntekijä ollut huolissaan alkoholinkäytöstäsi tai ehdottanut että vähentäisit juomista?
1. Kuinka usein juot olutta, viiniä tai muita alkoholijuomia?

Tuloksesi: 0 pistettä

Riskit vähäisiä (0-7 pistettä)

Tämä pistemäärä viittaa alkoholinkäyttöön, jossa riskit ovat vähäisiä. Tällöin alkoholin kokonaiskulutus on kohtuullista, eikä alkoholinkäyttö hallitse elämää. Alkoholinkäytön vaikutukset ovat kuitenkin yksilöllisiä. On myös tilanteita, kuten raskaus tai tietyt pitkäaikaissairaudet, jolloin alkoholinkäytöstä kannattaa luopua kokonaan. 

Riskit lievästi kasvaneet (8-10 pistettä)

Tämä pistemäärä viittaa alkoholinkäyttöön, joka on hieman liiallista ja johon liittyvät riskit ovat kasvaneet. Tällöin alkoholinkäyttöön kannattaa kiinnittää huomiota. Alkoholinkäytön vähentäminen on helpompaa, mitä aiemmin siihen ryhtyy.

Riskit vähäisiä (0-5 pistettä)

Tämä pistemäärä viittaa alkoholinkäyttöön, jossa riskit ovat vähäisiä. Tällöin alkoholin kokonaiskulutus on kohtuullista, eikä alkoholinkäyttö hallitse elämää. Alkoholinkäytön vaikutukset ovat kuitenkin yksilöllisiä. On myös tilanteita, kuten raskaus tai tietyt pitkäaikaissairaudet, jolloin alkoholinkäytöstä kannattaa luopua kokonaan. 

Riskit lievästi kasvaneet (6-10 pistettä)

Tämä pistemäärä viittaa alkoholinkäyttöön, joka on hieman liiallista ja johon liittyvät riskit ovat kasvaneet. Tällöin alkoholinkäyttöön kannattaa kiinnittää huomiota. Alkoholinkäytön vähentäminen on helpompaa, mitä aiemmin siihen ryhtyy.

Riskit vähäisiä (0-4 pistettä)

Tämä pistemäärä viittaa alkoholinkäyttöön, jossa riskit ovat vähäisiä. Tällöin alkoholin kokonaiskulutus on kohtuullista, eikä alkoholinkäyttö hallitse elämää. Alkoholinkäytön vaikutukset ovat kuitenkin yksilöllisiä. On myös tilanteita, kuten raskaus tai tietyt pitkäaikaissairaudet, jolloin alkoholinkäytöstä kannattaa luopua kokonaan. 

Riskit lievästi kasvaneet (5-10 pistettä)

Tämä pistemäärä viittaa alkoholinkäyttöön, joka on hieman liiallista ja johon liittyvät riskit ovat kasvaneet. Tällöin alkoholinkäyttöön kannattaa kiinnittää huomiota. Alkoholinkäytön vähentäminen on helpompaa, mitä aiemmin siihen ryhtyy.

Riskit selvästi kasvaneet (11-14 pistettä)

Tämä pistemäärä viittaa alkoholinkäyttöön, joka on liiallista ja voi aiheuttaa sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja. Tämä voi liittyä diagnosoitavaan häiriöön, jota nimitetään alkoholiriippuvuudeksi. Tämä kysely ei kuitenkaan yksinään tee diagnoosia, vaan siihen tarvitaan lääkäriä. 

Riskit suuria (15-19 pistettä)

Tämä pistemäärä viittaa usein tapahtuvaan ja runsaaseen alkoholinkäyttöön, joka aiheuttaa sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja. Tällöin riski sairastua vakavasti on merkittävä. Tämä voi liittyä alkoholiriippuvuuteen, joka on diagnosoitava häiriö. Tämä kysely ei kuitenkaan yksinään tee diagnoosia, vaan siihen tarvitaan lääkäriä. 

Riskit erittäin suuria (20-40 pistettä)

Tämä pistemäärä viittaa usein tapahtuvaan ja runsaaseen alkoholinkäyttöön, joka aiheuttaa vaikeita sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja. Tällöin riski sairastua vakavasti on merkittävä. Tämä voi liittyä alkoholiriippuvuuteen, joka on diagnosoitava häiriö. Tämä kysely ei kuitenkaan yksinään tee diagnoosia, vaan siihen tarvitaan lääkäriä. 

Olen

Tällä Patient Health Questionnaire -masennuskyselyllä voit arvioida mahdollisia masennusoireitasi. Voit täyttää kyselyn riippumatta siitä, onko sinulla masennuksen diagnoosia vai ei.

Valitse jokaisen kysymyksen alta vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten tilannettasi ja tuntemuksiasi. Vastaa sen mukaan, miten olet tuntenut viimeisten kahden viikon aikana tämä päivä mukaan lukien.

1. Kiinnostus asioiden tekemiseen on hyvin vähäistä tai ei juuri tuota mielihyvää.
2. Alakuloisuus, masentuneisuus tai toivottomuus
3. Nukahtamis- tai nukkumisvaikeudet tai liiallinen nukkuminen
4. Väsymys tai energian puute​
5. Ruokahaluttomuus tai liiallinen syöminen​
6. Tyytymättömyys omaan itseen tai tunne siitä, että on epäonnistunut tai laiminlyönyt itseään tai perhettään​
7. Vaikeus keskittyä pidemmäksi aikaa asioihin, kuten lehden lukemiseen tai television katseluun​
8. Puhumisen tai liikkumisen hitaus, jonka muutkin voisivat huomata. Tai vastakohtaisesti niin hermostunut olo, että se saa liikkumaan paljon tavallista enemmän
9. Ajatukset siitä, että olisi parempi olla kuollut tai että voisi vahingoittaa itseään jollakin tavalla

Tuloksesi: 0 pistettä

Ei masennusoireita (0-4 pistettä)

Tämä pistemäärä viittaa tilanteeseen, jossa mieliala on normaali ja hyvä eikä masennuksen oireita ole. 

Ajoittaiset surun-, pettymyksen- ja alakulontunteet kuuluvat ihmisen normaaliin tunteiden kirjoon. Ne ovat luonnollisia reaktioita menetyksiin, elämänmuutoksiin ja muihin kuormittaviin elämäntilanteisiin. Mieliala lähtee tavallisesti vähitellen kohenemaan, kun tapahtumasta aletaan toipua. Suurimmalla osalla ihmisistä alakulo ei pahene kliiniseksi masennukseksi asti. 

Lieviä masennusoireita (5-9 pistettä)

Tämä pistemäärä viittaa tilanteeseen, jossa mieliala on hieman normaalia matalampi ja lieviä masennuksen oireita esiintyy. Oireilu on kuitenkin ajoittaista tai lievää, eikä se vielä viittaa masennukseen. 

Ajoittaiset surun-, pettymyksen- ja alakulontunteet kuuluvat ihmisen normaaliin tunteiden kirjoon. Ne ovat luonnollisia reaktioita menetyksiin, elämänmuutoksiin ja muihin kuormittaviin elämäntilanteisiin. Mieliala lähtee tavallisesti vähitellen kohenemaan, kun tapahtumasta aletaan toipua. Suurimmalla osalla ihmisistä alakulo ei pahene kliiniseksi masennukseksi asti. 

Lievä masennus (10-14 pistettä)

Tämä pistemäärä viittaa alentuneeseen mielialaan ja lieviin masennuksen oireisiin. 

 

Masennuksen oireita ovat esimerkiksi alakuloisuus sekä vaikeus kokea mielihyvää asioista, joista on ennen nauttinut. Masennukseen liittyy myös aloittamisen vaikeutta, väsymystä ja päätöksenteon hankaluuksia. Itsetunto on usein heikentynyt, tulevaisuus näyttää synkältä ja ruokahalu vähentynyt. Masennusoireiden ollessa lieviä on ulkoisilla tapahtumilla yleensä vielä vaikutuksia mielialaan ja arjesta löytyy myös hyviä hetkiä. 

Ajoittaiset surun-, pettymyksen- ja alakulontunteet ovat normaaleja reaktioita menetyksiin, elämänmuutoksiin ja muihin kuormittaviin elämäntilanteisiin. Jos mieliala on alavireinen pitkään ja surullisuuden lisäksi esiintyy myös muita yllä kuvattuja oireita, saattaa kyseessä olla mielenterveyden häiriö, jota nimitetään masennukseksi. 

Masennusta voidaan hoitaa. Tässä tilanteessa on tärkeää keskustella tuntemuksista toisen henkilön kanssa. Jos läheisille puhuminen ei helpota, kannattaa olla yhteydessä terveydenhuollon ammattilaiseen

Kohtalainen masennus (15-19 pistettä)

Tämä pistemäärä viittaa selkeästi alentuneeseen mielialaan ja kohtalaisiin masennuksen oireisiin. 

Masennuksen oireita ovat esimerkiksi alakuloisuus sekä vaikeus kokea mielihyvää asioista, joista on ennen nauttinut. Masennukseen liittyy myös aloittamisen vaikeutta, väsymystä ja päätöksenteon hankaluuksia.

Itsetunto on usein heikentynyt, tulevaisuus näyttää synkältä ja ruokahalu vähentynyt. Masennusoireiden ollessa kohtalaisia nämä tuntemukset ovat läsnä arjessa suurimman osan aikaa.

Tämän pistemäärän kuvaama tilanne saattaa liittyä diagnosoitavaan häiriöön, jota nimitetään masennukseksi. 

 

Masennusta voidaan hoitaa. Mikäli hoitokontaktia ei vielä ole, kannattaa olla yhteydessä ammattiauttajaan.

Vakava masennus (20-27 pistettä)

Tämä pistemäärä viittaa selvästi alentuneeseen mielialaan ja vakaviin masennuksen oireisiin. 

Masennuksen oireita ovat esimerkiksi alakuloisuus ja vaikeus kokea mielihyvää asioista, joista on ennen nauttinut. Masennukseen liittyy myös aloittamisen vaikeutta, väsymystä ja päätöksenteon hankaluuksia. Itsetunto on usein heikentynyt, tulevaisuus näyttää synkältä ja ruokahalu on vähentynyt.

Masennusoireiden ollessa vakavia alakuloinen mieliala on yleensä arjessa jatkuvasti läsnä. Saattaa jopa tuntua siltä, ettei mikään enää kohenna mielialla. 

Tämän pistemäärän kuvaama tilanne saattaa liittyä diagnosoitavaan häiriöön, jota nimitetään masennukseksi.   

Masennusta voidaan hoitaa. Mikäli hoitokontaktia ei vielä ole, kannattaa olla yhteydessä ammattiauttajaan. Mikäli ilmenee vakavia vihantunteita itseä kohtaan, itsetuhoisia ajatuksia tai suunnitelmia itsemurhan toteuttamisesta, on tärkeää hakeutua ammattiavun piiriin viivyttelemättä. 

Tällä kyselyllä voit arvioida mahdollisia masennusoireitasi. Kyselyn voit täyttää riippumatta siitä, onko sinulla masennuksen diagnoosia. Kysely soveltuu erityisesti yli 65-vuotiaille.

Vastaa jokaiseen kysymykseen ”kyllä” tai ”ei” sen mukaan, kumpi vaihtoehto kuvaa paremmin tuntemuksiasi.

1. Oletko periaatteessa tyytyväinen elämääsi?
2. Oletko luopunut monista riennoistasi ja harrastuksistasi?
3. Tuntuuko elämäsi tyhjältä?
4. Pitkästytkö usein?
5. Oletko enimmäkseen hyvällä tuulella?
6. Pelkäätkö, että sinulle voi tapahtua jotain pahaa?
7. Tunnetko enimmäkseen olevasi iloinen?
8. Tunnetko itsesi usein avuttomaksi?
9. Oletko mieluummin kotona kuin lähdet ulos ja teet uusia asioita?
10. Onko sinulla mielestäsi enemmän muistihäiriöitä kuin ihmisillä yleensä?
11. Onko sinun tällä hetkellä hyvä elää?
12. Tunnetko itsesi nykyisellään jokseenkin arvottomaksi?
13. Tunnetko olevasi täynnä tarmoa?
14. Tuntuuko sinusta, että tilanteesi on toivoton?
15. Tuntuuko, että useimmilla ihmisillä menee paremmin kuin sinulla?

Tuloksesi: 0 pistettä

Ei masennusoireita (0-4 pistettä)

Tämä pistemäärä viittaa normaaliin ja hyvään mielialaan. Tällöin masennuksen oireita ei vaikuta olevan. 

Lieviä masennusoireita (5-8 pistettä)

Tämä pistemäärä viittaa alentuneeseen mielialaan ja lieviin masennuksen oireisiin. 

Toisinaan masennuksen oireiden luullaan olevan osa normaalia vanhenemista. Tämä näkemys on kuitenkin virheellinen, eikä vanhuuteen pitäisi liittyä sen enempää negatiivisia tunteita kuin muihinkaan ikävaiheisiin. 

Masennusta voidaan hoitaa. Tässä tilanteessa on tärkeää keskustella tuntemuksista toisen henkilön kanssa. Jos läheisille puhuminen ei helpota, kannattaa olla yhteydessä terveydenhuollon ammattilaiseen.

Keskivaikeita masennusoireita (9-11 pistettä)

Tämä pistemäärä viittaa selkeästi alentuneeseen mielialaan ja keskivaikeisiin masennuksen oireisiin. Masennusoireiden ollessa keskivaikeita, ovat negatiiviset tuntemukset läsnä arjessa suurimman osan aikaa. 

Toisinaan masennuksen oireiden luullaan olevan osa normaalia vanhenemista. Tämä näkemys on kuitenkin virheellinen, eikä vanhuuteen pitäisi liittyä sen enempää negatiivisia tunteita kuin muihinkaan ikävaiheisiin. 

Tässä tilanteessa alentunut mieliala saattaa liittyä diagnosoitavaan häiriöön, jota nimitetään masennukseksi. Masennusta voidaan hoitaa. Jos hoitokontaktia ei ole ennestään, kannattaa olla yhteydessä ammattiauttajaan.

Vaikeita masennusoireita (12-15 pistettä)

Tämä pistemäärä viittaa selvästi alentuneeseen mielialaan ja vaikeisiin masennusoireisiin. 

Toisinaan masennuksen oireiden luullaan olevan osa normaalia vanhenemista. Tämä näkemys on kuitenkin virheellinen, eikä vanhuuteen pitäisi liittyä sen enempää negatiivisia tunteita kuin muihinkaan ikävaiheisiin. 

Tässä tilanteessa alentunut mieliala saattaa liittyä diagnosoitavaan häiriöön, jota nimitetään masennukseksi. Masennusta voidaan hoitaa. Jos hoitokontaktia ei ole ennestään, kannattaa olla yhteydessä terveydenhuollon ammattilaiseen.

Tällä kyselyllä voit arvioida mahdollisten pakko-oireidesi voimakkuutta.

 

Kyselyn lauseet liittyvät kokemuksiin, joita useiden ihmisten arkielämään liittyy. Valitse vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten, kuinka paljon kyseinen kokemus on vaivannut tai häirinnyt sinua viimeisen kuukauden aikana.

1. Olen säästänyt niin paljon tavaroita, että ne alkavat olla tiellä.
2. Tarkistan asioita useammin kuin olisi tarpeen.
3. Hermostun, jos tavarat eivät ole oikeassa järjestyksessä.
4. Minun on pakko laskea samalla, kun teen asioita.
5. Minun on vaikea koskea esinettä, jos tiedän, että vieraat ihmiset tai jotkut tietyt ihmiset ovat koskeneet siihen.
6. Minun on vaikea hallita omia ajatuksiani.
7. Kerään tavaroita, joita en tarvitse.
8. Tarkistan toistuvasti ovia, ikkunoita, lipastoja jne.
9. Hermostun, jos toiset muuttavat järjestystä, johon olen tavarat laittanut.
10. Minusta tuntuu, että minun pitää toistaa tiettyjä numeroita.
11. Minun täytyy joskus peseytyä tai puhdistautua sen vuoksi, että pelkään joutuneeni kosketuksiin jonkun tartuttavan tai saastuttavan aineen kanssa.
12. Epämiellyttävät ajatukset, joita tulee mieleeni oman tahtoni vastaisesti, hermostuttavat minua.
13. Vältän tavaroiden pois heittämistä, koska pelkään, että saattaisin tarvita niitä myöhemmin.
14. Tarkistan sähkölaitteet, vesihanat ja valokatkaisijat useita kertoja sammutettuani ne.